Vitam LTANS Signing

Giải pháp ký số lâu dài

Giải pháp ký số lâu dài – Vitam LTANS Signing là giải pháp ký số sử dụng nhiều lớp bằng chứng, chứng thực nhằm ghi vết, xác thực chữ ký số/dấu thời gian trên dữ liệu theo các phiên bản – cho phép các thuật toán ký số mới có thể công nhận, xác thực và bảo tồn tính toàn vẹn dữ liệu ký số, xác thực chữ ký số của người ký, tra cứu, xác thực lâu dài trong suốt thời gian lưu trữ kể cả khi chứng thư số hết hạn, CA ngừng hoạt động hay công nghệ xác thực thay đổi, phục vụ lưu trữ điện tử dài hạn.

Vitam LTANS Signing

Giải pháp được tích hợp với các tính năng đóng dấu thời gian, ký số theo tiêu chuẩn ký số lâu dài quốc tế như CAdES-LTA, PAdES Long-Term with Archive Time-Stamps (LTA), LTANS phục vụ số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử đảm bảo tính tin cậy, toàn vẹn trong lưu trữ điện tử lâu dài 10 năm, 20 năm, 50 năm hay vĩnh viễn. Đặc biệt, hệ thống có chế độ bảo mật chặt chẽ cho phép cấp quyền truy cập đến từng người sử dụng và lưu lịch sử giao dịch mỗi phiên làm việc, giúp nâng cao khả năng bảo mật hồ sơ và sổ sách.

Lợi ích

01

Hiệu lực xác thực

Kéo dài hiệu lực xác thực mốc thời gian ký số thông qua các dấu thời gian bổ sung

02

Toàn vẹn, chống chối bỏ

Bảo vệ tính toàn vẹn, chống chối bỏ về nội dung của tài liệu

03

Xác thực

Xác thực thông tin chữ ký số của người ký trong dài hạn kể cả khi chứng thư số hết hạn, CA ngừng hoạt động hay công nghệ xác thực thay đổi

04

Tuân thủ quy định

Tuân thủ các điều khoản khắt khe nhất của Quy định eIDAS, ISO/IEC 27001 cũng như các quy định của Việt Nam

05

An toàn, bảo mật

Đảm bảo an toàn, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu theo tiêu chuẩn châu Âu và thế giới

06

Chống giả mạo

Chống gian lận, giả mạo cao nhất trong giao dịch điện tử