Vitam eArchive

Giải pháp số hóa, lưu trữ điện tử tập trung trên nền tảng Big Data

Giải pháp lưu trữ điện tử tập trung trên nền tảng Big Data giúp giải quyết bài toán về nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn của các doanh nghiệp, giúp tối ưu nguồn lực, xây dựng, triển khai, vận hành các hệ thống xử lý dữ liệu dựa trên cơ sở nền tảng chung hợp nhất.

Vitam eArchive

Tổ chức, cơ quan thể quản hàng triệu tài liệu với nhiều định dạng khác nhau truy tìm chính xác trong vài giây, giảm các chi phí hoạt động nhờ không phải bảo lưu hồgiấy. Tài liệu sau khi số hóa sẽ được lưu trữ quản tập trung, hóa bảo mật với tài liệu quan trọng, tạohội xây dựng kho lưu trữ điện tử nhằm tăng sự cộng tác giữa các bộ, cơ quan/tổ chức, đồng thời giảm rủi ro thất lạc văn bản đảm bảo tuân thủ Thông tư số 02/2019/TT-BNV, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Quyết định số 458/QĐ-TTg về công tác văn thư lưu trữ điện tử. 

Tích hợp công nghệ Elastic

Cho phép tìm kiếm siêu dữ liệu, không giới hạn dung lượng dữ liệu tìm kiếm, cho kết quả chính xác trong vài giây.

Tích hợp không giới hạn

Hỗ trợ tích hợp không giới hạn với hệ thống phần mềm hiện có của tổ chức như: Phần mềm Kế toán, Quản lý nhân sự, quản lý quy trình công việc, quản lý văn bản và các hệ thống quản lý thư mục…

Chuẩn ký số nâng cao Timestamp

Hỗ trợ các chuẩn ký nâng cao, gắn ký đóng dấu thời gian Timestamp và chuẩn LTANS, LTV cho lưu trữ điện tử lâu dài và chứng thực tài liệu điện tử, đảm bảo tính xác thực, chống chối bỏ và toàn vẹn dữ liệu trong 10 năm, 20 năm hoặc vĩnh viễn.

Giải pháp lưu trữ điện tử Đầu tiên và Duy nhất tại Việt Nam

Tuân thủ tiêu chuẩn kiến trúc lưu trữ mở OAIS – ISO 14721:2012, ISO 16363:2012, ký đóng dấu thời gian Timestamp, ký số lâu dài LTANS cho lưu trữ điện tử lâu dài, đồng thời đáp ứng Thông tư 02/2019/TT-BNV