Vitam MDM

Giải pháp quản lý tài liệu số

SAVIS MDM – Hệ thống quản lý tài liệu số của SAVIS là một giải pháp toàn diện cho phép doanh nghiệp liên kết tất cả các dữ liệu quan trọng của mình, tạo ra nguồn tham chiếu chung duy nhất. SAVIS MDM kiểm soát và lưu trữ dữ liệu đang được chia sẻ nhằm đảm bảo nhu cầu giao tiếp thông suốt và tính liên tục của các hoạt động kinh doanh.

Vitam MDM

Với SAVIS MDM, dữ liệu được lưu trữ tập trung nên dễ bảo mật, backup và đồng bộ; tài nguyên và dịch vụ cũng trở nên dễ quản lý và chia sẻ hơn, nhằm phục vụ cho nhiều người dùng.

Lợi ích

01

Hỗ trợ quản lý

Hỗ trợ người quản lý doanh nghiệp nắm được tình hình hiện tại của công ty và hoạch định chiến lược trong tương lai

02

Tăng hiệu quả hoạt động

Giữ khách hàng có giá trị nhất cho doanh nghiệp và tăng hiệu quả hoạt động bằng cách cải thiện tính chính xác của thông tin và trao đổi dữ liệu trong và ngoài doanh nghiệp.

03

An toàn

Cung cấp thông tin an toàn, nhất quán và kịp thời cho các dự án lớn, các kho dữ liệu và các sáng kiến quản trị.

04

Linh hoạt

Cho phép phân vùng dữ liệu linh hoạt, phục vụ việc tra cứu, sao lưu dữ liệu.

05

Restful API hoàn chỉnh

Có hệ thống Restful API hoàn chỉnh để thao tác và tích hợp.

06

Tích hợp nhiều tính năng

Tích hợp sẵn các hệ thống như: truyền file tốc độ cao, scan virus, backup, restore dữ liệu vật lý…