Vitam eArchive BOX

Giải pháp lưu trữ điện tử all-in-one

Vitam eArchive BOX là giải pháp lưu trữ điện tử all-in-one đầu tiên tại Việt Nam, bao gồm trọn bộ: máy chủ, các phần mềm hệ điều hành, phần mềm cơ sở dữ liệu, tích hợp với tính năng ký số, chuyển đổi tài liệu phục vụ lưu trữ lâu dài, giúp các tổ chức, doanh nghiệp muốn xây dựng một hệ thống lưu trữ độc lập để vận hành và tích hợp với mức chi phí đầu tư hợp lý, thiết lập nhanh chóng, sử dụng dễ dàng.

Vitam eArchive BOX

Tổ chức, cơ quan có thể quản lý hàng triệu tài liệu với nhiều định dạng khác nhau và truy tìm chính xác trong vài giây, giảm các chi phí hoạt động nhờ không phải bảo lưu hồ sơ giấy. Tài liệu sau khi số hóa sẽ được lưu trữ và quản lý tập trung, ký số, mã hóa bảo mật với tài liệu quan trọng, tạo cơ hội xây dựng kho lưu trữ điện tử nhằm tăng sự cộng tác giữa các bộ phận, đồng thời giảm rủi ro thất lạc văn bản.Tài liệu được số hóa đảm bảo tính pháp lý với hiệu lực tương đương bản giấy, sẵn sàng để lưu trữ lâu dài theo nghiệp vụ doanh nghiệp.

Lợi ích

01

Thiết lập, sử dụng dễ dàng

Thiết lập nhanh chóng, sử dụng dễ dàng, quy trình đơn giản, phân quyền rõ ràng

02

Chi phí đầu tư thấp

Chi phí đầu tư thấp nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu số hóa và lưu trữ tài liệu của tổ chức, doanh nghiệp

03

Tối ưu chi phí

Tối ưu chi phí vận hành hệ thống- lưu trữ, kho vận so với hồ sơ, tài liệu bản giấy

04

An toàn - Bảo mật

 Đảm bảo tính an toàn, bảo mật 

05

Tuân thủ quy định

Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử theo Thông tư 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ

06

Không giấy tờ

Tạo thành hệ sinh thái văn phòng không giấy tờ hoàn chỉnh nhờ khả năng tích hợp và tính năng ký điện tử, ký số

07

Hệ thống ổn định

Hệ thống hoạt động ổn định, hạn chế tối đa phát sinh lỗi

08

Tuân thủ quy định

Bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời