Vitam OCR & ICR

Giải pháp nhận dạng ký tự, bóc tách chữ viết thông minh

Vitam eArchive

Giải pháp nhận dạng ký tự, bóc tách chữ viết thông minh – Vitam OCR & ICR sử dụng công nghệ scan nhận dạng ký tự, chữ viết tay, chữ đánh máy cho độ chính xác cao, phục vụ quá trình nhập liệu dữ liệu. Vitam giúp trích xuất thông tin từ các văn bản hành chính, quyết định, tờ trình, quyết định, thông báo hóa đơn, hợp đồng, tài liệu,… Nhờ có OCR & ICR, việc số hóa tài liệu trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót so với nhập liệu bằng tay.

Lợi ích

Nhận dạng chữ 99%

Nhận dạng chữ tiếng Việt cho độ chính xác lên đến 99%

Tốc độ nhanh

Dữ liệu trích xuất tự động, đạt tốc độ lên đến 10 trang/s

Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian và chi phí trong số hóa, nhập liệu dữ liệu

Bảo mật, An toàn

Bảo mật, an toàn thông tin doanh nghiệp

Giảm thiểu nhân sự

Giảm nhân sự tham gia trực tiếp vào quá trình số hóa, nhập liệu

Giảm thiểu sai sót

Giảm thiểu sai sót so với nhập liệu thủ công

Đa dạng tài liệu

Nhận dạng nhiều định dạng tài liệu khác nhau

Sẵn sàng tích hợp

Sẵn sàng tích hợp với các hệ thống khác